Leo.

XIAOMO:

贱虫通道→ https://item.taobao.com/item.htm?id=569279955405&qq-pf-to=pcqq.c2c 

锤基通道→https://item.taobao.com/item.htm?id=569195090808&qq-pf-to=pcqq.c2c 

十号开始预售 具体时间看店家安排~!!

亚力克双面钥匙链!超实用的!!可以挂包包上!挂笔袋上!挂在基友的胸口上(?)!!!挂在任何你觉得可以挂的位置上!!!!真的不来一对吗!?亲!!!!

评论

热度(94)